recyklovanie

18. marca oslavujeme Svetový deň recyklácie, ktorý je pomerne novým sviatkom. Má motivovať ľudí, aby uvažovali nad odpadom, nad tým, čo sa s ním deje, keď ho vyhodíme, koľko ho vyhodíme a či ho vyhodíme do správneho koša. Prieskum startupu Repetito zistil, že Slováci nakladajú s odpadom ekologicky a viac ako polovica z nás ho separuje. A separujú aj naše známe tváre, žijú bezobalovo, bezodpadovo, oblečenie si kupujú vo výpredajoch alebo si ho požičiavajú.