riad. Eva Kováčová

Liga proti rakovine (LPR)sa už po druhýkrát rozhodla spojiť Deň narcisov, ktorý bude tohto roku 18. apríla, s Bratislavskými módnymi dňami, teda s akciou, ktorú organizuje naše vydavateľstvo. S riaditeľkou Ligy proti rakovine, Evou Kováčovou, hovoríme o výnimočnej zbierke, ale aj o postavení onkologického pacienta na Slovensku.