rodina

Dom, ktorý pôvodne vznikol ako prejav frustrácie nad byrokraciou, sa čoskoro zmenil na vyhľadávanú turistickú atrakciu.

Domov je pre mnohých ľudí nedosiahnuteľným snom, pričom každá tretia slovenská rodina je ohrozená chudobou a možnou stratou strechy nad hlavou. Práve tieto rodiny čelia najťažším výzvam, pretože im hrozí odňatie dieťaťa z rodiny. Organizácia Úsmev ako dar sa celoročne snaží pomáhať týmto rodinám nájsť východisko z náročnej životnej situácie. Nedávno poskytla prístrešie trom rodinám v zrekonštruovaných a plne zariadených bytoch vo svojom sídle v Bratislave, ktoré vznikli z bývalých kancelárskych priestorov po ročnej rekonštrukcii.

Vďaka údajom Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) vieme, že na Slovensku máme 1,4 milióna otcov. Tento špeciálny deň je príležitosťou vyjadriť im našu vďaku a lásku. Deň otcov, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu, má svoje korene v americkom štáte Washington a od roku 1972 sa vďaka prezidentovi Richardovi Nixonovi trvalo oslavuje po celom svete.