sčítanie obyvateľov 2021

Vzdelanostná úroveň obyvateľov Bratislavského kraja je najvyššia spomedzi všetkých krajov SR. V roku 2021 dosiahla hodnotu 77, čo je hodnota o 7 percentuálneho bodu vyššia úroveň ako hodnota celoslovenského priemeru.