SND

V sobotu 1. júna privíta Slovenské národné divadlo na predstavení opery Čert a Káča viac ako dvesto divákov v rámci programu Divadlo pre všetky deti. Medzi nimi budú deti z Centier pre deti a rodiny, ako aj deti zo špeciálnych škôl. Prvýkrát vďaka charitatívnemu programu Divadlo pre všetky deti príde do SND aj veľká skupina omám spolu s ich deťmi.

„Pre mňa je majster Chudík herecký boh, profesionál. Je to niekto, od koho sa môžu ďalšie generácie hercov len učiť.“ Tak sa o našej legende – Ladislavovi Chudíkovi vyjadril Marek Ťapák, keď mu pred pár rokmi nad rodným Hroncom – na Hájnom grúni, odhalili pamätník.

Činohra Slovenského národného divadla prináša inscenáciu Lukáša Brutovského pod názvom Odliv, ktorú v Štúdiu novej budovy SND aj režíruje. Odliv, v zmysle odlivu mozgov, by mal byť pre nás – aj v podobe sebareflexie na divadelnej scéne – istým druhom očisty. Lebo aj v tom malo umenie vždy vplyv na spoločnosť.

Modrý salón v novej budove SND je pre činoherný súbor našej prvej scény platformou na prezentáciu tém, ktoré by nemali „odísť do zabudnutia“, práve naopak, mali by sa veľmi intenzívne dotýkať nášho svedomia.

„Na svete sú všelijaké mechanizmy, ale divadlo je ten najzložitejší,“ hovorí hrdina príbehu z divadelného prostredia v inscenácii Divadelný román, ktorú Činohra SND uvádza v stredu 6. marca 2024 posledný raz.

Opera SND pripravila v Roku českej hudby premiéru jedného z významných diel, ktoré je úzko späté s históriou našej prvej scény – Smetanovu operu Hubička. 1. marca 1920 sa touto operou otváralo Slovenské národné divadlo a začala sa tak písať história nášho profesionálneho divadelníctva. V rovnaký deň – 1. marca uvádza SND tento rok nové naštudovanie tohto pôvabného poetického diela.