sobáše na Slovensku

Celý tento týždeň je Národným týždňom manželstva. Vzťahu dvoch ľudí venujú média väčšiu pozornosť. Na manželstvá sa pozrelo aj posledné Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021.  Ako sme na tom so stavom manželským?