stalking

Stalking je forma nežiaduceho sledovania, ktorá sa prejavuje opakovaným a neprimeraným prenasledovaním alebo monitorovaním inej osoby. Stalker (osoba vykonávajúca stalking) používa rôzne metódy, ako je sledovanie pohybu, monitorovanie online aktivít, odpočúvanie, neustále posielanie správ, hrozieb alebo vnucovanie nechcených darčekov. Svoje o ňom vedia aj známe osobnosti.