stredné Slovensko

Gruntovačka je už tradičným podujatím v Banskobystrickom kraji, ktoré sa koná na jar pri príležitosti Dňa Zeme a v septembri pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Tento rok vygruntujú žiaci, študenti a dobrovoľníci lokality ako historický Coburgovský park v Pohorelskej Maši, Šibeničný vrch v Žiari nad Hronom, trasu Štiavnickej Anče a ďalšie lokality v regiónoch Banskobystrického kraja.