svetový deň zdravia

Významný deň, ktorý nás vyzýva k zamysleniu sa nad naším zdravím a životným štýlom. Už 74 rokov ho oslavujú takmer všetky krajiny na svete 7. apríl – Svetový deň zdravia. Tento deň je zároveň príležitosťou pre nás všetkých, venovať zvýšenú pozornosť fyzickej i duševnej pohode, prevencii a podpore nášho nastavenia.