tradácie

V poradí 36. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa niesol nielen v znamení bilancovania uplynulého roka, ale i plánov do budúcna. Starostovia a primátori si okrem pracovnej časti užili aj tú spoločenskú, kde sa odovzdávali ocenenia. Zároveň vznikla spolupráca medzi ZMOS a podujatím Slovenský deň kroja, ktoré predstavila na sneme jeho autorka Mária Reháková.