Trexima Bratislava

S príchodom letných mesiacov vypustia stredné a vysoké školy do sveta tisíce nových absolventov, pripravených na trh práce. Automaticky teda očakávame, že s posledným zvonením sa bývalí študenti rozbehnú do práce a obsadia voľné pracovné miesta. Čo však hovoria čísla?