úzkostné stavy

Veľa ľudí si myslí, že keď sa cítia zle, majú depresiu. Alebo zažívajú stres a povedia, že majú úzkosť. Úzkosť je prirodzená reakcia na stres – napríklad prvý deň v novej práci alebo pred skúškou – vtedy je normálne pociťovať úzkosť. Treba ju však odlišovať od úzkostnej poruchy, pri ktorej úzkosť trvá príliš dlho, je veľmi intenzívna a výrazne ovplyvňuje kvalitu života.