Veľvyslanectvo mladých

Prechádzam sa po chodbách gymnázia Einsteinova v bratislavskej Petržalke a do oka mi padnú obrazy našich spisovateľov a básnikov. Na prvý pohľad vidím, že sú iné. Ako sa dozvedám, namaľovala ich tunajšia študentka.

Natália Ballová a Filip Malchér  sú študenti Gymnázia Einsteinova Bratislava sa do aktuálneho ročníka Veľvyslanectva mladých hlásia s témou Eko park.

Polina Chekryhina pochádza zo Záporožia, z Ukrajiny, no už dva roky žije na Slovensku. Je to vnímavá tínedžerka, čo sa zaujíma o svet okolo seba. V rámci Veľvyslanectva mladých sa rozhodla rozpracovať tému Transformácia uhoľnej elektrárne na energeticky turizmus a rozvoj cestovného ruchu, so zameraním na Elektráreň Nováky.

Udáva smer a napredovanie jedného z bratislavských gymnázií. PaedDr. Monika Kolková je riaditeľkou Gymnázia Alberta Einsteina – školy, ktorá je otvorená novým výzvam, praktizuje moderné formy výučby a s okolitým svetom komunikuje aj tak, že sa zapojila do projektu Veľvyslanectvo mladých.

To, že mladí ľudia sú aj reálne na prvých priečkach záujmu Nitrianskeho samosprávneho kraja, dokázal minulý týždeň jeho predseda Branislav Becík. Osobne na úrade prijal Denisu Križanovú, študentku Spojenej školy – Hotelová akadémia Nitra, ktorá obsadila 3. miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých.

Možno ste si všimli, že spoločnosť nad mladými často zalamuje rukami a nedáva im do života veľký kredit. Na prezentáciách stredných škôl v rámci projektu Veľvyslanectvo mladých sme sa, našťastie, uistili o pravom opaku. Stredoškoláci sa chopili náročných tém s veľkou vervou a vnukli nám nádej na lepšiu budúcnosť.