zdravotníctvo

Slovensko má málo mladých zdravotných sestier. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) poukázal na výsledky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), podľa ktorých vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov máme 8 % sestier, ich podiel sa od roku 2018 nemení.