image Upraví sa prístup vysokých škôl k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa trvale starajú o dieťa - Zensky Web

.