imageV prvých hodinách existencie SR ju diplomaticky uznalo deväťdesiattri štátov - Zensky Web

.