chudoba v starobe

Priemerná dĺžka života u nás vzrástla za posledné štvrťstoročie o sedem rokov a ďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí tak majú reálnu šancu, že sa dožijú osemdesiat a viac rokov. Otázkou zostáva kvalita života. K nej okrem zdravia patria aj peniaze.