Rozhovory

Situácia, akú sme si pred pár rokmi nevedeli ani len prestaviť je tu. Chudoba – neradostný fenomén, postihuje čoraz viac Slovákov. Podrobnejšie o závažnej téme hovoríme s riaditeľom Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martinom Halásom.

Známy liečebný ústav Marína v Kováčovej už vyše štyridsaťšesť rokov poskytuje liečbu pre deti. V roku 2019 otvorili ďalšiu kapitolu svojej histórie – do života uviedli novú prevádzku – Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu. S primárkou MUDr. Katarínou Recabarrenovou, ktorá je zároveň aj odborným garantom nemocnice, sme sa porozprávali viac o špecifickom liečebnom zariadení.