digitálny detox

Máte problémy so spánkom? Určite nie ste sami. Napokon, až tri štvrtiny občanov Slovenskej republiky si svoje ťažkosti s dĺžkou a kvalitou spánku uvedomuje, ale iba viac ako 36 % z nich sa snaží túto situáciu zmeniť. Spánkové návyky viac ako 1100 respondentov vychádzajú z najnovšieho zákazníckeho prieskumu firmy SPP.