ikony

V obci Topoľa v okrese Snina sa nachádza gréckokatolícky chrám alebo inými slovami povedané drevená cerkov z roku 1 700. Nie je síce najstaršia na Slovensku, no určite patrí k veľmi starým a návštevníci tu majú čo obdivovať.

„Ikony sú najväčším bohatstvom Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Pochádzajú z 15. až 18. storočia zo slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia – zo západnej Haliče, najviac je z lokalít Rybotyče a Ľvov,“ hovorí jeho riaditeľ Jaroslav Džoganík.

Ženy sa už „chopili“ mnohých mužských povolaní, no predsa len, nie je také časté, aby ženy – umelkyne maľovali ikony. Do tejto sféry, ktorá bola kedysi prísne „vyárendovaná“ pre mužov, prenikajú len pomaly. Beáta Krasňanská je jednou z nich.