Kristína Koteková

Za posledných pätnásť rokov odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc občanov, medzi ktorými boli nadpriemerne zastúpení absolventi vysokoškolským škôl a mladší ako 30 rokov. Po získaní vysokoškolského titulu v zahraničí sa domov vracia iba polovica Slovákov, odliv mozgov sme nezastavili.