kroje

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, spolu s etnologičkou Annou Ostrihoňovou z Detvy a fotografom Jozefom Homogom sú autori publikácie Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku. Publikáciu v roku 2017 vydal Zväz Slovákov v Maďarsku.