sexuálne násilie

Šokujúce zistenia v reedukačných centrách nemožno len tak zamiesť pod koberec. My sme dali možnosť vyjadriť sa riaditeľkám RC Trstín i RC Zlaté Moravce, no obe to odmietli. Oslovili sme preto odborníka zvonku – PhDr.Radoslav Tóth, PhD. pôsobí ako sociálny pedagóg na strednej škole v Leviciach, pričom v jeho kompetencii je aj prevýchova študentov.

Už dvadsať rokov pracujete v občianskom združení, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia. O tom, s akými prípadmi sa stretla priamo v teréne, hovorí psychologička Mgr. Iveta Schusterová z OZ Pomoc obetiam násilia.