Lifestyle

Sú aj vaše deti kvôli chorobám prakticky stále doma? Ako sa z toho nezblázniť a udržať si pritom vzťah nám poradila psychologička Zuzana Ondrušová.

Debata o dvíhaní hladiny morí a oceánov je tu už roky a obydlia mnohých ľudí našej planéty sú ohrozené. Zaplaví niektoré z najcennejších svetových pamiatok voda?

Do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina sa od 24. decembra 2022 do 6. januára 2023 zapojilo 16 711 koledníkov v 980 obciach po celom Slovensku. Celkovo navštívili 39 778 domácností. Konečný výsledok vianočnej zbierky k 31. marcu 2023 predstavuje sumu 1 200 671,04 eur.