image Slovensko patrí medzi štáty s najnižším sociálnym statusom učiteľa - Zensky Web

.