Gymnázium Einsteinova Bratislava

Prechádzam sa po chodbách gymnázia Einsteinova v bratislavskej Petržalke a do oka mi padnú obrazy našich spisovateľov a básnikov. Na prvý pohľad vidím, že sú iné. Ako sa dozvedám, namaľovala ich tunajšia študentka.

Natália Ballová a Filip Malchér  sú študenti Gymnázia Einsteinova Bratislava sa do aktuálneho ročníka Veľvyslanectva mladých hlásia s témou Eko park.

Udáva smer a napredovanie jedného z bratislavských gymnázií. PaedDr. Monika Kolková je riaditeľkou Gymnázia Alberta Einsteina – školy, ktorá je otvorená novým výzvam, praktizuje moderné formy výučby a s okolitým svetom komunikuje aj tak, že sa zapojila do projektu Veľvyslanectvo mladých.