inscenácia

Modrý salón v novej budove SND je pre činoherný súbor našej prvej scény platformou na prezentáciu tém, ktoré by nemali „odísť do zabudnutia“, práve naopak, mali by sa veľmi intenzívne dotýkať nášho svedomia.