Marína Kováčová

V Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej prinášajú intenzifikovaný koncept – nový typ terapie therasuit, ktorý môže pacienta rýchlejšie posunúť v liečbe. Postaviť ho na vlastné nohy a docieliť, aby urobil prvé kroky. A možno aj začal chodiť…

Známy liečebný ústav Marína v Kováčovej už vyše štyridsaťšesť rokov poskytuje liečbu pre deti. V roku 2019 otvorili ďalšiu kapitolu svojej histórie – do života uviedli novú prevádzku – Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu. S primárkou MUDr. Katarínou Recabarrenovou, ktorá je zároveň aj odborným garantom nemocnice, sme sa porozprávali viac o špecifickom liečebnom zariadení.