osteoporóza a osteopénia

Osteoporoza a osteopénia sú závažné ochorenia, ktoré ovplyvňujú zdravie kostí a môžu mať vážne následky pre naše telo. Osteoporoza je stav, pri ktorom sa hustota kostí postupne znižuje, čo robí kosti krehkými a zvýšuje riziko zlomenín. Na druhej strane, osteopénia je menej vážnym stavom, ale predstavuje predstupeň osteoporózy, kde hustota kostí je nižšia ako normálne, ale ešte nie tak nízka, aby bola klasifikovaná ako osteoporóza.