Poisťovňa

Byť rodičom, a vidieť vyrastať vlastné deti, je jedným z najväčších darov v ľudskom živote. Každá matka či otec by si želali, aby detstvo ich detí bolo čo najviac bezstarostné. V živote ale prichádzajú nepredvídané momenty, ako choroba či úraz, ktoré nečakane narušia rodinnú harmóniu. Zabrániť sa im zväčša nedá, dokážeme sa na ne len pripraviť z hľadiska zabezpečenia rodinnej stability. 

Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok po sebe rastie. Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že po rokoch, keď mal počet chorôb z povolania na Slovensku klesajúcu tendenciu, sa v roku 2021 situácia opäť otočila. Nárast počtu novopriznaných prípadov pokračoval aj v roku 2022, kedy pribudlo na Slovensku 525 prípadov chorôb z povolania.