sebavedomie

O sexe sa toho už napísalo mnoho. Od dávnych čias, keď bol tabuizovanou témou, až po dnešok, keď je diskutovaný verejne a bez zábran. Mnohí sa snažia zlepšiť svoje zručnosti v spálni rôznymi technikami a trikmi, ale pravdou je, že talent v sexe začína niekde úplne inde – pri zdravom sebavedomí.

Sebavedomie je základným pilierom nášho emocionálneho zdravia. Ovplyvňuje kvalitu nášho života, našu schopnosť viesť šťastný život a budovať si kvalitné vzťahy. Nedostatočná sebadôvera sa môže odraziť v každodennom živote i pracovnom prostredí. Ako sa vyvíja sebavedomie a akými technikami si ho budovať? Odpovedá terapeutka PhDr. Alexandra Kohutová.

Stať sa najzaujímavejšou osobou v miestnosti si vyžaduje kombináciu sebadôvery, zvedavosti a záujmu o svet okolo vás. Pre ženy je to ešte viac o prítomnosti, štýle a vlastnej autenticite. Ak túžite po tom, aby ste boli tá, ktorú si všimne každý, pozrite sa na naše tipy, ako sa stať nezabudnuteľnou.