Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), má za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny. Tiež aj prevencii, liečby a opatrovateľských služieb pre všetkých jednotlivcov. A to bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú.