záchvat paniky

Záchvat paniky je neočakávaný a intenzívny pocit úzkosti, ktorý môže sprevádzať fyzické príznaky, ako sú rýchly tep srdca, dýchavičnosť, závraty, zimnica, pocit straty kontroly alebo dokonca strach zo smrti. Tieto príznaky sa môžu objaviť náhle a dosť silno, čo môže byť pre osobu veľmi zaťažujúce a desivé.