ženská energia

To, že sú ženy výnimočné, vieme už dávno. Čo sa však stane, keď sa ich stretne mnoho, inšpiratívnych a v krásnom prostredí? Nuž, minimálne večer plný príjemných stretnutí a nápadov, o ktorých ešte budeme počuť.