choroby

Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok po sebe rastie. Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že po rokoch, keď mal počet chorôb z povolania na Slovensku klesajúcu tendenciu, sa v roku 2021 situácia opäť otočila. Nárast počtu novopriznaných prípadov pokračoval aj v roku 2022, kedy pribudlo na Slovensku 525 prípadov chorôb z povolania.