deti

Všetky deti bez rozdielu by mali mať prístup k bezplatnému a kvalitnému vzdelaniu a výchove, ktoré bude rozvíjať ich zručnosti a schopnosti, naučia ich pracovať s faktmi ale aj s emóciami. To im vo Zvolene ponúkne Súkromná škola Alma, ktorá na zápise privíta svojich budúcich prvákov a ich rodičov už 19. a 20. apríla 2024.

Rodina Pavlíkovcov vytvorila na Slovensku raj čili papričiek. Ich cesta viedla od kvetináčov na parapete po obrovské pole za domom. Dnes sa sympatickí manželia Majka a Radko tešia hojnej úrode a svojím pestovateľským zanietením inšpirujú mnohých.

Podľa prieskumov OECD PISA sa čitateľská gramotnosť slovenských detí pomaly, ale isto znižuje. Napriek tomu však prekvapujú svojou schopnosťou vnímať a pochopiť obsah príbehov na hlbšej úrovni.

“Už sa ti to kráti, čo?” žmurkne na mňa suseda ako malú vediem v pondelok doobeda za ruku na ihrisko. “Chvalabohu,” poviem a dotyčná mi venuje zarazený pohľad. Úprimne, tie, čo to zažili vedia, že materská má od dovolenky skutočne ďaleko. Návrat do pracovného kolobehu s rodinným batôžkom na chrbte si napriek tomu vyžaduje dôkladné plánovanie…

Život plný krásnych zážitkov a radosti bez akýchkoľvek starostí, môžete mať aj pri menopauze. Menopauza síce je náročnejším obdobím v živote ženy, ale nič nie je nemožné. Len je potrebné myslieť viac na svoj životný štýl a prejavy menopauzy budú hneď o niečo zvládnuteľnejšie.