herci

Činohra Slovenského národného divadla prináša inscenáciu Lukáša Brutovského pod názvom Odliv, ktorú v Štúdiu novej budovy SND aj režíruje. Odliv, v zmysle odlivu mozgov, by mal byť pre nás – aj v podobe sebareflexie na divadelnej scéne – istým druhom očisty. Lebo aj v tom malo umenie vždy vplyv na spoločnosť.