Karmen Pál-Baláž

Hovorí sa, že ak nájdete v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. Speváčka Karmen Pál-Baláž (25) vie o tom svoje a možno aj preto sa rozhodla ísť s kožou na trh. Novinka PRIPÚTANÁ je pre ňu špeciálna hneď z niekoľkých dôvodov, pričom odkrýva v nej i doposiaľ najväčšiu časť zo svojho súkromia.