liečebné kúpele

Hovorí riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. Hoci ide o jedny z našich najslávnejších kúpeľných miest s dlhotrvajúcou tradíciou a rovnako dlhým zoznamom tých najvznešenejších a najslávnejších hostí, miesto zdravia ešte v nedávnej minulosti skutočne chradlo.

Pod úpätím Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 800 metrov nad morom, približne desať kilometrov od Popradu, sa nachádzajú Tatranské kúpele Lučivná. Na liečbu dýchacích ciest sem prichádzajú dospelí a deti. Aj detskí pacienti tu trávia týždne, a aby nevypadli z učebného procesu, chodia do školy, ktorá je priamo v kúpeľoch.