mama

Úloha žien na materskej by sa v žiadnom prípade nemala viazať len na výlučnú starostlivosť o dieťa. Aby bolo udržateľné šťastie a chod celej rodiny, sebaláska nositeľky života je priam nevyhnutná. Žena musí ostať ženou, hoci v realite je to často výzva. Mama chlapčeka so špeciálnymi potrebami, Michaela Vaníková, nám poskytla na vec starostlivosti o seba jasný názor.