Nezamestnanosť

Nezamestnanosť mladých ľudí od 15 do 24 rokov bola u nás minulý rok viac než 20%, čo je číslo blížiace sa k štvornásobku celkovej nezamestnanosti Slovákov v produktívnom veku. Keďže najťažšie je urobiť prvý krok – nájsť si prvú prácu a získať prvé skúsenosti, spustilo Ministerstvo práce pred pár dňami nový projekt s názvom Právo na prvé zamestnanie, ktorý by mal mladým pomôcť so zaradením sa do pracovného procesu. Ako vidia jeho potenciál a možné riziká odborníci z personálnych agentúr?