Sliač

Pred pár dňami vysadili ručne 24-tisíc tulipánov, narcisov a krokusov. Zohnutí na kolenách vtláčali poctivo každú jednu cibuľku a hľuzu do zeme. Svetlana, Halina, Ľubka a Voloďa, všetci z Ukrajiny, sa však spokojne usmievajú a hovoria, že to robia radi.