volebné právo

To, čo nám dnes pripadá ako samozrejmosť, až tak dlho samozrejmé nie je. Volebné právo žien. Zaujímalo nás, kedy bolo ženám priznané vo svete a na Slovensku. Ak si vezmeme úsilie, ktoré za zrovnoprávnením mužov a žien stojí, neísť voliť je proti srdcu aj rozumu.